GLOBAL BALKAN

Global Ballkan është kompani e cila për ju sjell kualitetin dhe korrektësinë. E shtrirë në disa sektorë, Global Ballkan ju mundëson që të bëni lehtë zgjedhjen tuaj në ndërtimtari, nxemje qendrore dhe pllaka qeramike.

Shpërndaj
EFIKASITETI ENERGJETIK

Efikasiteti energjetik i ndërtesës është i klasës B

FASADA

Muret e jashtëm janë të izoluar dhe të mbështjellë me pllaka termoizoluese me d = 20 cm në përputhje me praktikat arkitektonike.

KONSTRUKSIONI

Ndërtesa është e ndërtuar mbi një bazament me pllakë.

Muret të cilët mbajnë ngarkesën e objektit përbëhen nga blloqe betoni të zbrazët 120 mm për të siguruar izolim të zërit nga muret. Muret e brendshëm të apartamenteve janë të lëmuar dhe të ngjyrosur. Për muret e ventilimeve janë përdorur blloqe të lehtë të lëmuar dhe të ngjyrosur nga ana e apartamentit.

Në dysheme janë montuar panele të zbrazët dhe ata janë të pajisur me izolim kundër zhurmës së hapave dhe me beton të rrafshët.

Ndërtesa ka çati të izoluar të rrafshët e cila është e mbuluar me material izolues.

 

SHKALLËT (PËR NDËRTESË BANIMI)

Ndërtesat kanë ashensor për 8 persona. Shkallët në katin e tretë kanë dritë natyrale e cila vjen nga çatia sipër shkallëve.

Muret e shkallëve janë të ngjyrosur, dyshemetë janë të mbuluara me pllaka qeramike dhe tavani është i lëmuar dhe i ngjyrosur.

DRITARET DHE DYERT

Objekti ka dritare dhe dyer druri me korniza plastike. Çdo dhomë ka së paku një dritare për ajrosje.

BALLKONET

Pothuajse të gjithë apartamentet kanë ballkon. Ballkonet e apartamenteve kanë parmakë metalik dhe parmakët e ballkonit përputhen me arkitekturën e objektit.

INSTALIMI ELEKTRIK DHE NDRIÇIMI

Në ndërtesë janë të instaluar instalimi elektrik, ndërprerësit dhe prizat sipas projektit të apartamentit.

Kabllot CAT6 janë instaluar në bazë të asaj nëse blerësi i apartamentit lidhet me ofruesin e preferuar të shërbimeve. Apartamentet janë të pajisur me fono sistem qendror për hapjen e derës kryesore të ndërtesës.

Në pikat e instalimit të dritave janë vendosur kabllot e ndriçimit. Dritat e banjove, tualeteve dhe korridoreve janë të instaluara si pjesë e paketës së punimeve finale të brendshme. Ndriçimi i instaluar në apartamente përbëhet nga dritat LED.

PUNIMET FINALE

Muret dhe tavanet e dhomave të ndejës janë të ngjyrosur, ndërsa muret e banjove janë të mbuluar me pllaka qeramike. Për kompletimin e dyshemeve të dhomave të ndejës dhe korridoreve është përdorur parket druri, ndërsa banjot, tualetet dhe dyshemetë janë të kompletuara me pllaka qeramike. Në çmimin e apartamentit përfshihen pajisjet sanitare. Blerësit e parë mund të zgjedhin nga një gamë e gjerë e produkteve qeramike, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, pa ndonjë pagesë shtesë!

Investuesi mban të drejtën për të zëvendësuar materialet dhe pajisjet e përshkruara këtu me të ngjashme ose më të mira. Në çmimin e apartamentit përfshihen edhe punimet finale të brendshme.